Μοντέλα Διείσδυσης

  • Aa

Η CRETA FARMS δημιουργεί Κοινοπραξίες (Joint Ventures & Shareholdersagreements) με ντόπιους εταίρους, επιλέγοντας ανάμεσα στους Τop «παίκτες» της αγοράς, με στόχο να μειώνεται δραστικά ο χρόνος διείσδυσης των καινοτόμων προιόντων της στην εκάστοτε αγορά, να επιτυγχάνονται γρηγορότερα τα στοχοθετημένα μερίδια, να ελαχιστοποιείται το κόστος της επένδυσης και να αποκτάται γρήγορα και αποτελεσματικά η γνώση της τοπικής αγοράς.

Εκτός από την παραδοσιακή εξαγωγική δραστηριότητα και τη δημιουργία κοινοπραξιών, η CRETA FARMS προσφέρει ακόμα ένα εναλλακτικό μοντέλο συνεργασίας το οποίο στοχεύει στην άμεση διείσδυση της στις ξένες αγορές.

Αυτό - license agreement - χαρακτηρίζεται από την συμφωνία παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης της καινοτόμας παραγωγικής μεθοδολογίας της σε τοπικά δραστηριοποιούμενους παραγωγούς και την δυνητικά εμπορική ανάπτυξη των προϊόντων μέσα από co-branding μοντέλα.