Δίκτυο Διανομής

  • Aa

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων της CRETA FARMS περιλαμβάνουν έξι αυτόνομα κέντρα διακίνησης:


στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο Κρήτης, στην Αθήνα, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, άρτια εξοπλισμένα με ειδικούς χώρους αποθήκευσης, σε συνθήκες ψύξης, κατάψυξης και ξηρού φορτίου, συνολικής χωρητικότητας περίπου 5.000 παλετοθέσεων.

Η διαχείριση των αποθηκών γίνεται εξ ολοκλήρου μέσω λογισμικού διαχείρισης αποθέματος (WMS). Οι αυτόνομες αυτές εγκαταστάσεις εξυπηρετούν μέσω εξειδικευμένου ιδιόκτητου στόλου οχημάτων τις παραγγελίες των πελατών εντός των νομών τους καθώς επίσης και των όμορων νομών, συνολικής μέγιστης δυναμικότητας 140 τόνων ημερησίως.

Η εταιρία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακαταθηκών -εμπορικών αντιπροσώπων- χονδρεμπόρων, το οποίο καλύπτει τα γεωγραφικά σημεία που δεν είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν μέσω υποκαταστημάτων, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μέγιστη γεωγραφική κάλυψη της αγοράς με προϊόντα της εταιρίας.