Παραγωγή κρέατος

  • Aa

Ο διαχωρισμός του κρέατος σε τεμάχια, τα οποία επεξεργάζονται ανάλογα με το προϊόν για το οποίο προορίζονται, γίνεται στο τμήμα τεμαχισμού - αποστέωσης.

Στην συνέχεια, τα τεμάχια μεταφέρονται στο τμήμα παραγωγής κρεατοσκευασμάτων όπου μορφοποιούνται ανάλογα με το προϊόν. Μετά τη μορφοποίηση, τα κρεατοσκευάσματα ψύχονται και οδηγούνται στο τμήμα συσκευασίας. Εκεί σημαίνονται, συσκευάζονται και μεταφέρονται στις αποθήκες τελικών προϊόντων κρεατοσκευασμάτων και εν συνεχεία προωθούνται προς πώληση.

Όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (παραλαβή, επεξεργασία, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση) βρίσκονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκρασίας, υγρασίας) και εφαρμόζονται σε αυτά αυστηροί χημικοί και μικροβιολογικοί έλεγχοι από το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε όπως προβλέπονται από την μελέτη HACCP και τις διαδικασίες όλων των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας που κατέχει η εταιρία (ISO 9001, ISO 14001, BRC, AGRO, ISO/TS 22002-1, FSSC 22000).